Leerwegondersteunend onderwijs is géén apart onderwijs, maar specifieke ondersteuning die binnen het vmbo geboden wordt. Het leerwegondersteunend onderwijs is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben bij het behalen van hun diploma.

Het merendeel van de Amsterdamse vmbo-scholen biedt Leerwegondersteunend onderwijs aan. In de 'Keuzegids voortgezet onderwijs 2020' ziet u per vmbo-school of zij leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanbieden. Een leerling met een vmbo+lwoo-advies kan alleen middelbare scholen op de voorkeurslijst noteren die leerwegondersteunend onderwijs aanbieden.

Vmbo-scholen bepalen zelf hoe zij leerwegondersteunend onderwijs aanbieden. Bijvoorbeeld door:

  • Het samenstellen van kleinere klassen
  • Het bieden van steunlessen of remedial teaching
  • Huiswerkbegeleiding
  • Coaching en training om een leerling beter te laten studeren

Leerwegondersteunend onderwijs hoeft niet vier jaar te duren, één of twee jaar is ook mogelijk.

Voor welke leerlingen?

In onderstaand schema ziet u de criteria die het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen hanteert bij het toewijzen van leerwegondersteunend onderwijs aan een leerling:

IQ leerachterstand Sociaal-emotionele problematiek
75/80 - 90 Anderhalf tot drie jaar, op tenminste twee domeinen, waarvan één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft  
91 - 120 Anderhalf tot drie jaar, op tenminste twee domeinen, waarvan één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft Aantoonbaar sociaal-emotionele problematiek die een belemmering vormt voor de leerontwikkeling

De ‘Kernprocedure lwoo/Pro’ is een traject waarbij middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO). Voor onderzoek is toestemming van de ouders nodig. De procedure staat toegelicht op de website van Het ABC. Zaak is dat eind groep 7 de betreffende leerlingen in beeld zijn, zodat in groep 8 tijdig gestart kan worden met het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

De vmbo-school dient bij het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen een aanvraag in voor een aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs en communiceert hier verder over met de ouders.

Leerlingen met een aanvullend advies voor leerwegondersteunend onderwijs doen wel mee aan de Centrale Loting & Matching, met uitzondering van leerlingen die geplaatst worden op een tussenvoorziening.