De entreetoets van het CITO wordt op veel Amsterdamse scholen in groep 7 afgenomen. Afname is niet verplicht. De basisschool maakt zelf een keuze om deze toets wel of niet in groep 7 af te nemen.

Waarom de entreetoets?

In deze toets worden de vaardigheden op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen gemeten. De entreetoets groep 7 geeft een voorspelling van het best passende brugklastype voor een kind. Basisscholen gebruiken de uitslag op de entreetoets dan ook als een ‘bouwsteen’ voor het geven van een voorlopig schooladvies eind groep 7. Let wel: de uitslag op de entreetoets is géén dwingend voorschrift, maar een hulpmiddel bij het bepalen van het schooladvies. Naast de uitkomsten op de entreetoets kijk je óók naar de resultaten in groep 6 en 7 op de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en naar de werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Basisscholen gebruiken de resultaten op de entreetoets ook om te kijken op welke onderdelen de leerling in groep 8 extra aandacht nodig heeft.

Bespreek het voorlopig schooladvies goed met de ouders en licht daarbij ook de uitkomsten op de entreetoets toe. Spreek met de ouders af aan welke eventuele verbeterpunten gewerkt gaat worden.