PO-VO: Afrondingsfase / 2e ronde

Is een leerling op 8 april 2021 geen plaatsingsaanbod gedaan omdat de voorkeurslijst te kort was of omdat de leerling zich niet heeft aangemeld?
Dan krijgt de leerling de mogelijkheid om opnieuw een voorkeurslijst op te stellen. Hierop staan vo-scholen die nog plek hebben en meedoen aan de afrondingsfase/ 2e ronde. Ook leerlingen die wel gematcht zijn op een vo-school maar om welke reden dan ook van gedachte zijn veranderd, kunnen mee doen aan de afrondingsfase/2e ronde. Dit proces is als volgt:

Stap 1

Oriënteren: de ouder/verzorger vindt op de invulhulpen de vo-scholen die op dit moment nog plek beschikbaar hebben. >> Ga naar de invulhulpen

Stap 2 LET OP: niet van toepassing voor leerlingen die niet geplaatst zijn

Afmelden: de ouder/verzorger meldt het kind af bij de middelbare school van plaatsing (dus niet de school van aanmelding) en neemt daarover contact op met de betreffende middelbare school. Ouder/verzorger moeten hier een verklaring voor ondertekenen. De administratieve medewerker van de betreffende school trekt de leerling terug uit ELK volgens de ELK handleiding.

Stap 3

Nieuwe voorkeurslijst maken: De ouder/verzorger logt in op het ouderportaal van ELK met een bestaand account (ELK – nummer en wachtwoord). De ouder/verzorger vindt hier de invulhulp met de informatie over de capaciteit per school. Daarop staat hoeveel plekken per school nog beschikbaar zijn. Alleen de scholen die nog plek hebben staan op de keuzelijst. Ouder/ verzorger vult hier opnieuw een voorkeurslijst in.

Stap 4

Aanmelden: De ouder/verzorger meldt het kind vanaf vrijdag 9 april tot en met dinsdag 13 april 2021 digitaal aan.

Stap 5

Uitslag Loting & Matching afrondingsfase: de ouder/verzorger ontvangt 15 april 2021 bericht over de uitslag van de afrondingsfase/ 2e ronde.
 

Terugtrekken

Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om hun kind terug te trekken. Dit melden ze van van 9 april t/m 13 april 2021. Dit verloopt net als andere jaren, via de vo-scholen. Wees dus als vo-school goed bereikbaar op vrijdag 9 april, maandag 12 april en dinsdag 13 april.
 

Twee ouderportalen

Graag maken we iedereen ervan bewust dat er dit jaar twee ouderportalen zijn ten behoeve van de Loting en Matching

  1. Een ouderportaal waar ouders/ verzorgers hun kind digitaal konden (en voor de 2e ronde, kunnen) aanmelden (inloggen via www.elkadam.nl met ELK-nummer en wachtwoord).
  2. Een ouderportaal waar ouders/ verzorgers op 8 april 2021 de uitslag zien van de Loting en Matching. De link hiervoor ontvangen zij een paar dagen voor de uitslag per mail. Op de dag van de uitslag kunnen de ouders/ verzorgers om half 4 de uitslag zien.