Disclaimer & copyright

Disclaimer & copyright

De informatie op dit platform is door ELK met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

ELK sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om het platform en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is ELK niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van het platform verkregen is.

ELK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op dit platform. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

ELK behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van ELK.

Een bezoeker van dit platform mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op het platform opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van ELK. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.