Aanbod ondersteuning op scholen inzichtelijk

Aanbod ondersteuning op scholen inzichtelijk

Ouders en basisscholen hebben soms vragen over welke ondersteuning een leerling op de middelbare school kan verwachten. Om dit inzichtelijk te maken, bieden Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs nu een helder overzicht van deze ondersteuning.

voschoolkeuze020.nl

Op de site voschoolkeuze020.nl staat de ondersteuning van de school kort beschreven onder het kopje ‘ondersteuning’. Daarin wordt ook verwezen naar het specifieke ondersteuningsoverzicht van de desbetreffende school.

Duidelijke vergelijking

Alle Amsterdamse scholen vulden voor dit ondersteuningsoverzicht eenzelfde format in, waardoor de scholen goed te vergelijken zijn. Met deze verduidelijking hopen de scholen een bijdrage te leveren aan de keuze voor een middelbare school in aankomende inschrijvingsperiode van 2 t/m 13 maart.