Bijeenkomst soepele overstap PO-VO

Bijeenkomst soepele overstap PO-VO

Jaarlijks maken zo’n 8.000 leerlingen in Amsterdam en Diemen de overstap van de basis- naar de middelbare school. De rol van professionals in het primair en voortgezet onderwijs is hierbij van groot belang.

We ondersteunen een soepele overstap door nauw met elkaar samen te werken. Zo kunnen de leerlingen op de juiste plek in het voortgezet onderwijs instromen. Deze bijeenkomst is dan ook dé plek om andere leerkrachten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

 

Programma

14:30-15:00 Inloop
15:00-16:00

Plenair programma
met o.a. een overstapquiz over samenwerken en de overstap en een presentatie van Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar Onderwijssystemen aan de Universiteit Maastricht en oprichter en directeur van Education LabNL. Ze deelt haar visie op de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

16:00-16:30 Interactief gedeelte
Ga in gesprek met je collega’s uit het po en vo in de Overstapcaroussel. Wissel zo ervaringen en verbeterpunten rondom de overstap uit.

16:30-16:45

Afsluiting en reflectie
16.45-17.30 Borrel