Concept tijdpad 2023-2024

Concept tijdpad 2023-2024

Dit is een eerste concept tijdpad 2023-2024. De wijzigingen i.v.m. de Wet doorstroomtoetsen PO zijn hierin verwerkt. Uiteraard kunnen er nog aanpassingen en aanvullingen plaatsvinden.