Handreiking schooladvisering en kansrijk adviseren

Handreiking schooladvisering en kansrijk adviseren

Een schooladvies dat recht doet aan de talenten, ontwikkeling en capaciteiten van de leerling. Daar doet elke leerkracht, IB’er en schoolleider alles aan.

>> Ga naar de handreiking schooladvisering

Kansrijk adviseren in één oogopslag

De PO-raad roept samen met partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op dit jaar kansrijk te adviseren aan groep 8-leerlingen in kwetsbare situaties. Waarom kansrijk adviseren juist dit jaar zo belangrijk is en hoe je dat doet, zie je in deze infographic.

Kansrijk adviseren PO 2021
Kansrijk adviseren PO 2021