Kansrijk adviseren

Kansrijk adviseren

Geen kind de dupe van het coronavirus. Wij adviseren kansrijk.

Hoe geven we in deze tijd een goed advies? We gaan we samen in gesprek met onze eigen Amsterdamse onderwijs professionals én leerlingen.

Kansrijk adviseren: welke ruimte biedt de wet? Wat toont wetenschappelijk onderzoeker? Wat mogen we verwachten van onze bestuurders? Wat is het leraren- én leerlingenperspectief?

Onze gasten

Leerlingen van het Hyperion Lyceum
Sara Geven - assistant professor sociologie, Universiteit van Amsterdam
Lotje Cohen - onderzoeker Onderzoek Informatie en Statistiek gemeente Amsterdam
Marco de Leeuw – leerkracht Polstok en lid lerarencollectief
Justa Heijm – directeur basisschool Capelle en Driemaster
Gisella Emkow – intern begeleider basisschool Capelle en Driemaster
Frans van den Hemel – bovenschools intern begeleider
Annette Bosscher – zorgcoördinator Hyperion Lyceum
Charles Dames – leerkracht Willibrord School
Arnold Jonk – bestuurder STAIJ
Maryse Knook – bestuurder – directeur bij Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Marjolein Moorman – Wethouder Onderwijs Armoede en Inburgering
Vertegenwoordiger van de Inspectie van het Primair Onderwijs


Gernanda Schutte, projectleider van de Staat van het Primair Amsterdamse Onderwijs presenteert dit webinar.