Nieuwe regeling testinstrumenten en herziening Toetsstandaard

Nieuwe regeling testinstrumenten en herziening Toetsstandaard

Op 27 september is de nieuwe regeling van de screenings- en testinstrumenten voor leerwegondersteunend en praktijkonderwijs uitgekomen. Deze is op 1 oktober herzien. 

Alleen de toetsen die volgens deze regeling zijn goedgekeurd zijn te koppelen in ELK bij LAT. In de nieuwe regeling staat o.a. dat de Leerling in Beeld (LIB) toetsen ook nu zijn toegestaan als screeningsinstrument met ingang van 1 oktober 2023. Op basis hiervan is de Stedelijke Toetsstandaard herzien. Deze herziene versie kan je hieronder downloaden.

CITO Leerling in Beeld (LIB) is dus goedgekeurd en opgenomen als valide instrument om leervorderingen in kaart te brengen. Mocht je als school gebruik maken van de CITO LIB of DIA toetsen, houd er dan rekening mee dat deze toetsen (ondanks dat deze 'adaptief' worden genoemd) slechts tot ongeveer een (half) leerjaar terug of verder toetsen. Ook bij deze toetsen is het dus belangrijk om goed in te schatten op welk niveau een leerling functioneert. Dus als een leerling op groep 5 niveau functioneert met rekenen dan neem je de toets van groep 5 af. Net zoals je zou doen bij gebruik maken van toetsen van Boom, IEP of het Drempelonderzoek. Zie meer informatie op https://cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/toetsen-op-maat

Ook Boom LVS Technisch Lezen Tekst en Boom LVS Technisch Lezen Woorden zijn sinds de 1 oktober herziening goedgekeurd.


Heeft u nog inhoudelijke  vragen? Zet ze in een mail en verstuur die naar: @email

>> Download hier de herziene Stedelijke Toetsstandaard