Nieuwe subsidierondes heterogene brugklassen en capaciteitentesten

Nieuwe subsidierondes heterogene brugklassen en capaciteitentesten

Scholen kunnen in september opnieuw subsidie aanvragen voor het inrichten van meer, breder samengestelde of langere heterogene of brede brugklassen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een derde, extra aanvraagronde ingesteld.

Daarnaast is na de zomervakantie ook weer subsidie beschikbaar voor het afnemen van capaciteitentesten bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. >> Lees verder over nieuwe subsidierondes heterogene brugklassen en capaciteitentesten