Digitaal aanmelden

Dit jaar kunnen leerlingen uit groep 8 zich digitaal bij een middelbare school aanmelden. Dat kan online door het invullen van de voorkeurslijst.
De instructies en procedure voor het primair en voortgezet onderwijs vind je hieronder:

>> Brief digitaal aanmelden PO
>> Brief digitaal aanmelden VO  

Ook de ouders en leerlingen ontvangen een brief.

Invulhulpen

Welke scholen er beschikbaar zijn per basisschooladvies, zie je in de invulhulpen. Dit zijn géén aanmeldingsformulieren.
vmbo-basis/kader, vmbo-basis, havo, havo/vwo, vmbo-kader, vmbo-t/havovmbo-t, vwo.

Instructievideo's

>> Hoe verzend je een link voor het ouderaccount voor ELK?

>> Hoe meldt een ouder de leerling aan?

Voorrangsregels

Op sommige VO-scholen worden bepaalde leerlingen met voorrang ingeschreven. Een leerling kan voorrang hebben op een VO-school met een specifiek onderwijsconcept (Dalton, Montessori en Vrije School), als de leerling ook op een basis school van datzelfde onderwijsconcept zat.]

In de papieren Keuzegids 2022 staan op de scholenpagina’s de voorrangsregels niet altijd correct vermeld. Hieronder staan de scholen in Amsterdam waar een voorrangsregel van toepassing is. Op keuzegidsamsterdam.nl staat wel de juiste informatie.

LET OP: Voorrang op één school

Als een leerling gebruik wil maken van voorrang, kan dat alleen op de VO-school die op de eerste plek op de voorkeurslijst staat. De VO-school controleert of de leerling inderdaad voorrang heeft.

Buitenleerlingen

Aanmelding voor buitenleerlingen

Er zijn 3 groepen buitenleerlingen:

  1. Voor leerlingen uit het buitenland die zich voor een Amsterdamse school willen aanmelden, geldt: contact opnemen met de eerste school van voorkeur. Na controle van de onderwijsinformatie met betrekking tot het het advies, ontvangt de ouder van de school een inlogcode waarmee het kind aangemeld kan worden. Het kind doet vervolgens mee met de Amsterdamse loting & matching.
  2. Leerlingen die ingeschreven staan op een basisschool buiten Amsterdam kunnen hun digitale aanmelding regelen door in eerste instantie een mail te sturen naar @email met daarin de volgende gegevens: Roepnaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Advies, E-mailadres ouder. Op het aangegeven e-mailadres ontvangt de ontvanger een mail met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in het ELK systeem.
  3. Leerlingen die wonen in de gemeente Amstelveen doen mee via de kernprocedure Amstelland. Zij ontvangen via de basisschool een inlogcode om zich aan te melden. Uw kind doet vervolgens mee met de Amsterdamse loting & matching.
Plaatsingsgarantie

Wat is plaatsingsgarantie?

De ouder/verzorger let bij de aanmelding op het (minimum) aantal voorkeursscholen, dat wil zeggen:

    - bij een advies vmbo-b of vmbo-b/k of vmbo-k: vier scholen
    - bij een advies vmbo-t of vmbo-t/havo: zes scholen
    - bij een advies havo of havo/vwo of vwo: twaalf scholen