Digitaal aanmelden

Dit jaar kunnen leerlingen uit groep 8 zich digitaal bij een middelbare school aanmelden. Dat kan online met formulieren en keuzelijsten. Zo beperken we het aantal mensen dat naar de scholen beweegt en daarmee ook het risico op besmetting met het coronavirus.

De instructies en procedure voor het primair en voortgezet onderwijs vindt u hieronder:
Brief digitaal aanmelden PO (pdf)
Brief digitaal aanmelden VO (pdf)
Ook de ouders en leerlingen ontvangen een brief.

Invulhulpen

Welke scholen er beschikbaar zijn per basisschooladvies, zie je in de invulhulpen. Dit zijn géén aanmeldingsformulieren.
vmbo-basis/kader, vmbo-basis, havo, havo/vwo, vmbo-kader, vmbo-t/havovmbo-t, vwo.

Instructievideo's

Hoe verzend je een link voor het ouderaccount voor ELK?
Hoe meldt een ouder de leerling aan?

Voorrangsregels

Op sommige VO-scholen worden bepaalde leerlingen met voorrang ingeschreven. Dit noemen we voorrangsregels. Zo kan een leerling bijvoorbeeld voorrang hebben op een VO-school met een specifiek onderwijsconcept, als de leerling ook op een basis school van datzelfde onderwijsconcept zat.

Een VO-school mag alleen een voorrangsregel hanteren als de voorrangsregel in de vo-schoolkeuzegids vermeld staat op de pagina van die VO-school (zie pagina’s 48 t/m 132). De voorrangsregels voor broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen worden afgebouwd, net als de voorrang voor kinderen van personeelsleden van een VO-school. Meer weten over de voorrangsregels? Kijk dan op de pagina van de betreffende VO-school. Daar doe je ook navraag of de leerling inderdaad voorrang krijgt.

LET OP: Voorrang op één school

Als een leerling gebruik wil maken van voorrang, kan dat alleen op de VO-school die op de eerste plek op de voorkeurslijst staat. Dit is dan dus ook de VO-school waar de leerling zich aanmeldt. De VO-school controleert of de leerling inderdaad voorrang heeft.

Buitenleerlingen

Aanmelding voor buitenleerlingen

Er zijn 3 groepen buitenleerlingen:

  1. Voor leerlingen uit het buitenland die zich voor een Amsterdamse school willen aanmelden, geldt: contact opnemen met de eerste school van voorkeur. Na controle van de onderwijsinformatie mbt het advies, ontvangt de ouder een inlogcode waarmee het het kind kan aanmelden. Het kind doet vervolgens mee met de Amsterdamse loting & matching.
  2. Buitenleerlingen die wonen in een andere gemeente buiten Amsterdam kunnen hun digitale aanmelding regelen door in eerste instantie een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin de volgende gegevens: Roepnaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Advies, E-mailadres ouder. Op het aangegeven e-mailadres ontvangt de ontvanger een mail met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in het ELK systeem.
  3. Buitenleerlingen die wonen in de gemeente Amstelveen doen mee via de kernprocedure Amstelland. Zij ontvangen via de basisschool een inlogcode om zich aan te melden. Uw kind doet vervolgens mee met de Amsterdamse loting & matching.
Plaatsingsgarantie

Wat is plaatsingsgarantie?

De ouder/verzorger let bij de aanmelding op het (minimum) aantal voorkeursscholen, dat wil zeggen:

    - bij een advies vmbo-b of vmbo-b/k of vmbo-k: vier scholen
    - bij een advies vmbo-t of vmbo-t/havo: zes scholen
    - bij een advies havo of havo/vwo of vwo: twaalf scholen

Als er te weinig scholen op de voorkeurslijst staan, verschijnt er een melding dat alleen een volledig ingevulde lijst van voorkeursscholen recht geeft op de plaatsingsgarantie.