Overstap PO naar een ISK-school

Overstap PO naar een ISK-school

Ieder schooljaar stappen er ook leerlingen over van het PO naar een ISK-school (ISK = internationale schakelklas). Om deze overgang soepel te laten verlopen graag aandacht voor het volgende:

  1. Om naar een schakelklas te kunnen gaan, is een leerling korter dan 2 jaar in Nederland naar school geweest. Is een kind al langer dan 2 jaar in Nederland en denk je als basisschool toch dat plaatsing in een schakelklas goed zou zijn, overleg dit dan met de ISK-school.
  2. Bij iedere leerling die overstapt, moet er een IQ-onderzoek middels een non-verbale intelligentietest gedaan zijn, meestal de SON-R. Het ABC kan dit verzorgen. De basisschool vraagt dit aan en plaatst het verslag uiteindelijk in ELK.
  3. Uiterlijk 31 januari 2024 is de deadline om de basisschooladviezen VSO/Praktijkonderwijs/Tussenvoorziening/special class/ISK/Kopklas in ELK in te voeren.
  4. Graag geen specifiek advies formuleren (basis, kader, mavo, havo of vwo). Het advies ISK is voldoende. Deze leerlingen zijn nog maar kort in Nederland, het is dus lastig om al zo specifiek te zijn. Dit voorkomt onjuiste advisering (te hoog of juist te laag).  Alle ISK-VO-scholen hebben brede schakelklassen en bieden voldoende mogelijkheden tot opstromen wanneer dit aan de orde is. Dit gebeurt dan ook met grote regelmaat.
  5. De leerlingen die instromen in een schakelklas doen niet mee aan de loting en matching.
  6. Het volledige dossier in ELK plaatsen. Alle aanmeldingen / dossiers gaan via ELK. Dit vergemakkelijkt het overzetten van de dossiers in Magister.
  7. Vaak is aanvullend toetsen om het taalniveau van het Nederlands te kunnen bepalen nodig. Dit kunnen de ISK-scholen doen bij voorkomende gevallen.
  8. De schakelklas aanmeldingen voor schooljaar 2024-2025 gebeurt fysiek op school in de periode 20 t/m 31 maart 2024. Wordt een leerling daarna nog aangemeld dan is plaatsing niet zeker. Voor de inschrijving hebben ouders het VO-aanmeldingsformulier nodig. Het aanmeldingsformulier halen basisscholen uit ELK via de drie stippen achter een leerling na het invoeren van het (voorlopig) advies ISK. Tussentijdse instroom (van basisschool naar VO-ISK-school) is helaas bijna zelden mogelijk. De ISK-schakelklassen zitten vol en starten aan het begin van het schooljaar is in principe de enige optie. Uiteraard kan er altijd een verzoek gedaan worden maar slechts in incidentele gevallen kan dit gehonoreerd worden.
  9. Voor vragen of overleg zijn het Mundus, Oostpoort, LUCA en Denise natuurlijk altijd bereikbaar:                                                                                          

Denise:  @email 
LUCA-praktijkschool: Annemarie Joosen, @email
Mundus College: Heleen Filius, @email
Montessori Lyceum Oostpoort: Albert Stavast, @email