Leerwegondersteuning en de overstap

Hoe zit het nu precies met leerwegondersteuning vmbo? Kunnen basisscholen nog leerwegondersteuning adviseren?

Ja, dat kunnen de basisscholen. Het advies van leerkrachten aan leerlingen en hun ouders om een school te kiezen waar leerwegondersteuning wordt aangeboden is erg belangrijk. Beschrijf de onderwijsbehoeftes in het Oki-doc en geef aan dat je het advies leerwegondersteuning geeft en waarom. Dit is belangrijk omdat de scholen voor voortgezet onderwijs op basis van de informatie uit de Oki-docs bekijken welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Zo nodig gebruikt de zorgcoördinator de informatie ook om een klassenindeling te maken of bijvoorbeeld bij de keuze van een mentor. Op de digitale keuzelijsten van de leerlingen zullen alle scholen die een bepaald niveau-advies geven onder elkaar staan. Dat betekent dat ouders en leerlingen de mogelijkheid hebben om zich aan te melden bij scholen die géén leerwegondersteuning aanbieden. Echter betekent dat niet automatisch dat een leerling ook geplaatst wordt.
 
Kunnen scholen voor voortgezet onderwijs die geen leerwegondersteuning vmbo aanbieden leerlingen met leerachterstanden dan afwijzen?

Scholen die geen leerwegondersteuning vmbo aanbieden, hebben hier vaak goede redenen voor. Soms maakt het onderwijsconcept of het aantal aangeboden vakken (scholen met een kunst- of sportprofiel) dat er weinig ruimte is voor het bijspijkeren van achterstanden. Afhankelijk van de grootte van de achterstanden en de informatie in het Oki-doc kan het zijn dat een school voor voortgezet onderwijs aanvullende vragen stelt. Eventueel kan een school voor voortgezet onderwijs de leerling doorplaatsen naar een school waar leerwegondersteuning vmbo wordt aangeboden. Vaak neemt de desbetreffende school voor voortgezet onderwijs al tijdens de aanmeldperiode -dus vóór de loting- contact op. Dat gebeurt om te zorgen dat leerlingen en ouders zich nog tíjdens de aanmeldperiode op een andere school kunnen aanmelden en daardoor meer kans hebben op díe school te worden ingeloot. Als de loting heeft plaatsgevonden, start de behandelfase. Als een leerling met grote leerachterstanden gematcht is op een school die geen leerwegondersteuning aanbiedt op het vmbo, zou het kunnen dat de middelbare school de leerling en ouders wil doorplaatsen naar een school die dat wél aanbiedt. Het levert voor leerlingen en ouders veel verwarring en teleurstelling op. Twijfelt u of een leerling, ondanks de leerachterstanden niet tóch op een school kan starten die géén leerwegondersteuning aanbiedt: neem alvast vóórafgaand aan de aanmeldperiode contact op met de zorgcoördinatoren van de desbetreffende scholen. Dat bespaart veel stress tijdens de aanmeldperiode. In de schoolkeuzegids en op de website kunnen ouders, leerlingen precies zien welke scholen geen leerwegondersteuning aanbieden.

Op vmbo-b en vmbo-k niveau zijn er maar enkele scholen die géén leerwegondersteuning aanbieden. Dat zijn het IJburg College, VOX en de OSB. Wil een van uw leerlingen naar deze scholen? Let goed op de beschrijving van de onderwijsbehoeften in het Oki-doc én beschrijf in de toelichting of de basisschool leerwegondersteuning aanraadt en waarom wel of niet (positieve en belemmerende factoren).

In de animatie over het Oki-doc zie je precies waar je op moet letten bij het invullen van het Oki-doc.

>> Ga naar de animatie over het Oki-doc