Kopklassen in Amsterdam - extra jaar taalonderwijs na het PO en vóór het VO

Kopklassen in Amsterdam - extra jaar taalonderwijs na het PO en vóór het VO

Om goede resultaten te behalen in het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat leerlingen goed hun Nederlandse taal beheersen. Wellicht halen leerlingen betere cijfers in het voortgezet onderwijs als zij de taal beter beheersen. In de Kopklas krijgen leerlingen de kans om in één jaar hun taalachterstand in te lopen. Aan het eind van de Kopklas krijgen de leerlingen opnieuw een schooladvies, dat vaak minstens één niveau hoger is, dan toen de leerling van de basisschool ging.

In de Kopklas werken de leerlingen met een speciaal ontwikkeld taalprogramma. In elke Kopklas zitten maximaal 15 leerlingen. Leerlingen werken zowel in de groep, als zelfstandig en krijgen veel individuele begeleiding. Aan het eind van het schooljaar leggen alle leerlingen uit de Kopklas weer de eindtoets af.

“Ik sprak redelijk Nederlands, maar niet genoeg om naar de Havo te gaan. In de Kopklas leerde ik veel Nederlands en nu kan ik wel naar de eerste klas van de Havo.” - Ilias

Voor wie is de Kopklas?

Een leerling komt in aanmerking voor de Kopklas als hij/zij:

 • een taalachterstand heeft
 • voldoet aan het startniveau
 • voldoende tot goed kan rekenen
 • gemotiveerd is één jaar te investeren om zijn Nederlands te verbeteren
 • een goede werkhouding heeft

Het is belangrijk dat de leerling en de ouders achter de keuze voor de Kopklas staan.

Bijna alle kinderen die naar de Kopklas gaan, zijn in Nederland geboren. Veel leerlingen in de Kopklas spreken thuis geen Nederlands of hebben lang in het buitenland gewoond. De Kopklas is ook bedoeld voor kinderen uit Nederlandse gezinnen die door specifieke omstandigheden een taalachterstand hebben opgelopen.

Wat leren kinderen in de Kopklas?

Het speciale taalprogramma in de Kopklas bestaat uit 10 thema’s waaraan alles opgehangen wordt: woordenschat, begrijpend lezen, spelling, schrijven, technisch lezen, spreken en luisteren. Binnen de thema’s speelt wereldoriëntatie een grote rol.

Het is belangrijk dat de rekenvaardigheden voldoende tot goed zijn. Het vak rekenen wordt wel bijgehouden, maar leerlingen leren er geen nieuwe dingen bij. Naast taal en rekenen krijgen de leerlingen één keer per week Engels en gymnastiek.

Hoe kom je in de Kopklas?

De aanmelding voor de Kopklas wordt gedaan door de basisschool. Het is belangrijk dat de ouders en de leerling het ook willen.

Bij de aanmelding vindt een voorscreening plaats op basis van toetsgegevens en informatie over het kind. Uit de voorscreening blijkt of een kind plaatsbaar is. Is dat het geval, dan wordt de leerling uitgenodigd voor een van de toetsrondes, die meestal vanaf december plaatsvinden. Op basis hiervan wordt bepaald of de leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. Dan volgt ook nog een gesprek met de toelatingscommissie. Het doel van deze grondige aanpak is om alleen leerlingen toe te laten die echt baat hebben bij onderwijs in de Kopklas. En die zelf sterk gemotiveerd zijn om een jaar hard te werken.

Het is belangrijk dat de basisschool een leerling tijdig aanmeldt.

Locaties

Een Kopklas zit altijd in het gebouw van een middelbare school. Op de volgende locaties is er een Kopklas:

 • Pieter Nieuwland College (Oost)
 • IJburg College (Oost – IJburg)
 • Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (Zuid)
 • Marcanti College (West)
 • Hervormd Lyceum (West)
 • Comenius Lyceum 1 (West)
 • Comenius Lyceum 2 (West)
 • Ir. Lely Lyceum (Zuidoost)
Meer informatie en contact

De Kopklas is een initiatief van en administratief verbonden aan Amos. Contactpersoon en directeur van de Kopklas is Martine Keuning: @email.

Brochure Kopklas

Website van Kopklas Amsterdam