In januari nemen de scholen weer de Cito-toetsen af. Voor veel leerlingen zal dit betekenen dat ze de midden-groep-8 toets (M8-toets) maken. Voor de leerlingen die eind groep 7 adaptief getoetst zijn en in aanmerking komen voor Leerwegondersteunend onderwijs adviseert ELK om halverwege groep 8 opnieuw adaptief te toetsen.

U kunt daarbij √©√©n toetsniveau hoger afnemen dan de toetsversie die de school heeft afgenomen aan het einde van groep 7. Deze leerling hoeft de M8-toets dan niet te maken! Dit geldt uiteraard alleen voor de vakken waar een leerling een achterstand heeft.

Voorbeeld: een leerling heeft eind groep 7 voor begrijpend lezen de M5-toets gemaakt. Dan neemt u nu de E5-toets af. Mocht een leerling veel vooruit zijn gegaan (meer dan 10 punten verschil) dan neemt u nogmaals een hogere toets af. Dit zal echter maar incidenteel het geval zijn, omdat het niveau van deze leerlingen eind groep 7 al in kaart is gebracht. Deze leerling hoeft de M8-toets begrijpend lezen niet te maken! Dezelfde leerling heeft geen achterstand met Spelling. De leerling heeft E7 gemaakt eind vorig schooljaar en maakt nu M8.