Overzicht tussenvoorzieningen in Amsterdam

Overzicht tussenvoorzieningen in Amsterdam

Enkele Amsterdamse scholen voor regulier voortgezet onderwijs zijn een tussenvoorziening. Op deze scholen biedt men (extra) ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften met betrekking tot het leren en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vaak gaat het om leerlingen die een opeenstapeling van problemen hebben. Dankzij het aanbod en de begeleiding op deze scholen kunnen leerlingen deel blijven nemen aan regulier onderwijs. Het zijn kleinschalige scholen waar onderwijs geboden wordt in kleine groepen en leerlingen veel persoonlijke begeleiding krijgen.

Naam tussenvoorziening Niveaus Contactpersoon
De Apollo vmbo-theoretisch en havo Mw. A. Groot
Mw. C. Gabel-Emmelot
www.deapollo.nl
Hogelant vmbo-basis (na 2 jaar schakelen naar een vo-school om een diploma te behalen of mbo 1 entreeopleiding) Mw. M.ten Haaf
www.hogelant.nl
Iedersland College vmbo-basis en vmbo-kader Mw. N. van Stijn
www.iederslandcollege.nl
Metis Montessori Lyceum: Special classes voor leerlingen met autisme havo en vwo

Mw. A. de Vriendt

@email
>https://www.hetmml.nl/index.php/special-classes

Tobiasschool vmbo-basis en vmbo-kader

Mw. A. Dekker

tobiasschool.nl

 

Aanmelden tussenvoorziening

De tussenvoorzieningen doen niet mee aan de Centrale loting & matching. Om te kunnen beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor een tussenvoorziening is het belangrijk dat de basisschool vroegtijdig contact opneemt met een tussenvoorziening en bespreekt of de betreffende voorziening de leerling een aanbod kan bieden dat past bij zijn/haar niveau en ondersteuningsbehoeften. Vanaf schooljaar 2023-2024 geldt het digitaal aanmelden tijdens de centrale aanmeldweek ook voor de tussenvoorzieningen. Daarom gaat de oriƫntatiefase vanaf dit jaar vooraf aan de digitale aanmelding. Zie hiervoor het tijdpad van de Kernprocedure.

Ook de onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen kunnen ondersteuning bieden bij de verwijzing naar of aanname op een tussenvoorziening.