Overzicht scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

Overzicht scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

Het voorgezet speciaal onderwijs is onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met complexe ondersteuningsbehoeften. Het voorgezet speciaal onderwijs is verdeeld in vier clusters:

  • Cluster 1: onderwijs aan leerlingen met visuele beperkingen
  • Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen of communicatieve beperkingen
  • Cluster 3: onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en langdurig zieke leerlingen
  • Cluster 4: onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen (externaliserend en internaliserend) en psychiatrische problemen

In scholen voor voortgezet speciaal onderwijs wordt op verschillende niveaus onderwijs aangeboden. In onderstaand overzicht ziet u per school voor voorgezet speciaal onderwijs op welke niveaus les gegeven wordt. Geef bij een advies 'voortgezet speciaal onderwijs" aan op welk niveau de leerling onderwijs nodig heeft.

Er zijn ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs waar een niveau-advies niet van toepassing is. Het betreft scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die onderwijs bieden aan zeer moeilijk lerende leerlingen met lichte tot matige verstandelijke beperkingen of aan leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen.

Het voorgezet speciaal onderwijs kent drie uitstroomprofielen:

  • Dagbesteding

  • Arbeid

  • Vervolgonderwijs (de leerling kan een diploma behalen)

Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs

scholen voor voortgezet speciaal onderwijs doen niet mee aan de Centrale Loting & Matching. Het is belangrijk dat je vroegtijdig met de ouders en leerling in gesprek gaat over een mogelijke plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze kan een school aanvragen bij het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. Zorg dat de TLV tijdig aangevraagd wordt, zodat de leerling na de zomervakantie geplaatst kan worden.

Voor toelating tot scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in cluster 1 en cluster 2 gelden er andere regels. De TLV wordt aangevraagd bij de school waar de leerling naartoe gaat of wil gaan. De Commissie van Onderzoek van de school beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor een TLV.

scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zonder niveau-advies

 

Meer informatie

 

Kentalis Signis

 

Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen met een communicatief meervoudige beperking. Cluster 2 onderwijs

 

020-6132801
kentalis.nl

Kolom VSO Alphons Laudy

 

Onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar

 

020-6445684
alphonslaudy.nl

Kolom VSO De Heldring

 

Onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar

 

020-4473583
vsodeheldring.nl

Orion College Zuidoost

 

Onderwijs aan leerlingen die moeilijk tot zeer moeilijk leren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar

 

020-3681071
orioncollegezuidoost.nl

 

scholen voor voortgezet speciaal onderwijs met een niveau-advies

 

Niveaus

 

Meer informatie

 

Altra College Bleichrodt

 

vmbo-t / havo / vwo

 

Onderwijs aan leerlingen die zich moeilijk kunnen handhaven in het regulier onderwijs. Vaak gaat het om leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.

 

020-5632800
altra.nl/bleichrodt

Altra College Centrum

 

vmbo-t Onderwijs aan leerlingen die veel individuele begeleiding nodig hebben met betrekking tot hun gedrag, sociale vaardigheden en studiehouding. In de onderbouw kunnen leerlingen ook havo volgen. Leerlingen die de onderbouw havo afronden, maken daarna een overstap naar Altra College Bleichrodt.

 

020-7882211
altra.nl/centrum

Altra College Zuidoost

 

vmbo-b / vmbo-k Vakschool waar leerlingen een nieuwe kans krijgen om een startkwalificatie te halen

 

020-5558444
altra.nl/zuidoost

Orion College Drostenburg praktijkonderwijs / vmbo-b / vmbo-k / vmbo-t / havo

 

 

Onderwijs aan langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke handicap en leerlingen met internaliserende gedragsproblemen

 

020-6111213
orioncollegedrostenburg.nl

Orion College Noord praktijkonderwijs

 

Onderwijs aan leerlingen met een lichte tot matige verstandelijke beperking of die moeilijk lerend zijn

 

020-6362487
orioncollegenoord.nl

Orion College Amstel praktijkonderwijs / vmbo-b Onderwijs aan leerlingen die intensieve ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag, regelmatig in combinatie met leerproblematiek

 

020-6442232
orioncollegeamstel.nl

Viertaal College Amsterdam praktijkonderwijs / vmbo-b / vmbo-k / vmbo-t / havo Onderwijs aan leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking. Cluster 2 onderwijs

 

020-4119048
viertaalcollege-amsterdam.nl

Visio Onderwijs Amsterdam vmbo-b / vmbo-k / vmbo-t / havo Onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking. Cluster 1 onderwijs

 

088-5856000
visio.org

 

Vragen

U kunt ook contact opnemen met de onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.