Ontwikkelingsperspectiefplan (groeidocument)

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de (speciale) basisschool in nauw overleg met de leerling en de ouders een ontwikkelingsperspectiefplan of groeidocument op.

Als een leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) heeft, dan moet de (speciale) basisschool dit als bijlage toevoegen aan het OKI-doc. Dit geldt voor een aantal leerlingen in de reguliere basisschool en voor alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO).

De school moet de ouders op de hoogte stellen dat het OPP aan het voortgezet onderwijs verstrekt wordt. De afdruk van het OKI-doc (welke verplicht aan elke ouder wordt gegeven) kan hierin voorzien.

In het OPP staat de nagestreefde uitstroombestemming in het voortgezet (speciaal) onderwijs aangegeven en de factoren die dit belemmeren en bevorderen.

In het handelingsdeel van het OPP staat beschreven hoe school met betrekking tot het realiseren van de uitstroomstemming tegemoet komt aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling: welke doelen streeft men na en welke (extra) ondersteuning ontvangt de leerling om deze doelen te bereiken.

Het OPP wordt tenminste één maal per schooljaar met de leerling en de ouders geëvalueerd en, indien nodig, vervolgens bijgesteld. Ouders zijn daarmee goed op de hoogte van de voortgang van hun kind. Bespreek telkens met de ouders of hun kind op koers zit wat betreft de uitstroombestemming in het voortgezet onderwijs.

Het ontwikkelingsperspectiefplan is erg belangrijk voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. Het levert het voortgezet onderwijs waardevolle informatie op over:

  • hoe het schooladvies onderbouwd is

  • welke factoren de ontwikkeling en het leren van de leerling bevorderen en belemmeren

  • wat de leervorderingen van de leerling zijn

  • wat de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn

  • welke (extra) ondersteuning de leerling nodig heeft, zowel pedagogisch als didactisch

  • wat al door de (speciale) basisschool gedaan is, met welk resultaat

  • wat wel en niet werkt bij deze leerling

In de tweede helft van groep 8 kan het OPP ook gebruikt worden om de leerling doelgericht voor te bereiden op de school voor voortgezet onderwijs waar hij/zij het volgend schooljaar geplaatst wordt.

Meld een leerling met een OPP in ELK aan voor de ‘tafeltjesmiddag’, waarin de warme overdracht plaatsvindt. Scholen voor voortgezet onderwijs hebben naar aanleiding van het OPP vaak nog allerlei vragen over deze leerlingen. Breng de ouders op de hoogte dat hun kind aangemeld is voor de tafeltjesmiddag.