Leerlingdossiers

Leerlingdossiers

Een basisschool of middelbare school mag verschillende gegevens over een leerling bewaren. Dat doet de school in een leerlingdossier. Dit dossier bestaat voor een deel uit administratieve gegevens. Verder zit er in het leerlingdossier informatie die nodig is om de leerling onderwijs en begeleiding te geven.

Het leerlingdossier is privacygevoelig. Dat komt omdat de ontwikkeling, het gedrag en de leerprestaties van een leerling systematisch in beeld te brengen en te volgen zijn met het leerlingdossier. Ook kan het leerlingdossier bijzondere persoonsgegevens bevatten, zoals gegevens over de gezondheid van de leerling. Bovendien zijn kinderen extra kwetsbaar. Daarom moeten scholen zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen in het leerlingdossier.

Stapt een leerling van de basisschool over naar de middelbare school of naar een andere basisschool? Dan is de (oude) basisschool verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen over de leerling. In het onderwijskundig rapport staat de belangrijkste informatie uit het leerlingdossier. De school stuurt dit rapport vervolgens door aan de nieuwe school.

Bron: Autoriteit persoonsgegevens