Schools’s Cool - Thuismentoren geven leerlingen een steuntje in de rug

Schools’s Cool - Thuismentoren geven leerlingen een steuntje in de rug

Thuismentoren geven op vrijwillige basis extra steun aan kwetsbare leerlingen die de stap maken naar vervolgonderwijs. Het thuismentoraat voor basisschoolleerlingen en brugklassers is een traject van 12 tot 18 maanden, waarbij de mentor de leerling wekelijks een uur thuis bezoekt en helpt. De mentor werkt aan schoolse vaardigheden en zelfvertrouwen. De thuismentor zorgt ervoor dat de leerling door individuele coaching zijn schoolloopbaan goed doorloopt en daardoor meer kans heeft op betere leerresultaten.

De basis van School’s Cool is de persoonlijke aandacht voor de leerling. De thuismentor helpt onder andere bij het indelen van huiswerk, lezen en taalbegrip, een werkstuk maken en agendabeheer. Ook kan de mentor de leerling thuis helpen bij het organiseren van een rustige werkplek. Met toestemming van de ouders kan de mentor ook contact opnemen met de leerkracht of met de klassenmentor.

Voor wie

  • Kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas
  • die het risico hebben vast te lopen in het vervolgonderwijs
  • waarvan de ouders een laag inkomen hebben
  • woonachtig zijn in Amsterdam, Diemen en Zaanstad
  • bij ons aangemeld zijn door een school of hulpverlenende instantie

Mentoraat

  • door een vrijwilliger
  • bij de leerling thuis
  • wekelijks 1 tot 1,5 uur
  • 12 tot 18 maanden
  • Kosten voor de ouders éénmalig: € 35,00

Aanmelding

Na overleg met en instemming van de ouders en de leerling kan de leerkracht, intern begeleider, de docent, teamleider of zorgcoördinator de leerling voor School’s Cool aanmelden. Daarna vindt een kennismaking thuis plaats en worden afspraken gemaakt over de begeleiding.

Meer informatie en contact

www.schoolscool.nl/amsterdam

Telefoon: 020-6827007
E-mail:@email