Leerlingen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs

Leerlingen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs

Inventariseer aan de hand van de checklist hoe je leerlingen goed kan voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Vink aan wat extra aandacht nodig heeft in school.

Huiswerk in groep 7 en 8

 • Huiswerkbeleid schoolbreed invoeren
 • Huiswerk opgeven: werk dat thuis gemaakt wordt
 • Huiswerk attitude aanleren: hoe leer/werk ik het liefst, hoe en wanneer concentreer ik mij het best, waar leer ik het prettigst, hoe motiveer ik me?
 • Huiswerk nabespreken en feedback geven

Studievaardigheden in groep 7 en 8

 • Leren leren van bijvoorbeeld woorden, grote stukken tekst
 • Hoofd- en bijzaken onderscheiden in een tekst
 • Een tekst samenvatten
 • Leren plannen van maak-/leerwerk over korte en langere periodes
 • Werken met een agenda, verschil tussen noteren van maak/leerwerk, huiswerk en toetsen
 • Leren inschatten hoeveel tijd iets kost
 • Zelfstandig leren plannen en werken
 • Samen leren werken

Voorlichting over de middelbare school

 • Klassengesprekken over hoe het er aan toe gaat op de middelbare school
 • Oud-leerlingen uitnodigen om te vertellen over hun middelbare school
 • Leerlingen een dag laten meedraaien op de middelbare school
 • Voorlichtingsavond organiseren voor leerlingen en ouders over wat van leerlingen verwacht wordt op de middelbare school
 • Ouders betrekken bij overgang van de basisschool naar de middelbare school
 • Docenten uit het voortgezet onderwijs uitnodigen voor het geven van een gastles

Contact en uitwisseling met het voortgezet onderwijs

 • Zicht krijgen op vaardigheden en competenties die van leerlingen verwacht worden op de middelbare school
 • Ervaringen uitwisselen over de lesinhoud groep 8 en de brugklas
 • Directe contactlijn met scholen voor voortgezet onderwijs waar veel leerlingen naar toe gaan
 • Informatie delen tijdens de warme overdracht van leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften
 • Informatie delen tijdens de terugkoppelbijeenkomst, de school om feedback vragen op het gegeven advies en over hoe oud-leerlingen zich ontwikkelen
 • School- en lesbezoek plannen: een dag(deel) op bezoek gaan in een middelbare school

Bron: checklist Spinoza Lyceum in Amsterdam