Inventariseer aan de hand van de checklist hoe je leerlingen goed kan voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Vink aan wat extra aandacht nodig heeft in school.

Huiswerk in groep 7 en 8

 • Huiswerkbeleid schoolbreed invoeren
 • Huiswerk opgeven: werk dat thuis gemaakt wordt
 • Huiswerk attitude aanleren: hoe leer/werk ik het liefst, hoe en wanneer concentreer ik mij het best, waar leer ik het prettigst, hoe motiveer ik me?
 • Huiswerk nabespreken en feedback geven

Studievaardigheden in groep 7 en 8

 • Leren leren van bijvoorbeeld woorden, grote stukken tekst
 • Hoofd- en bijzaken onderscheiden in een tekst
 • Een tekst samenvatten
 • Leren plannen van maak-/leerwerk over korte en langere periodes
 • Werken met een agenda, verschil tussen noteren van maak/leerwerk, huiswerk en toetsen
 • Leren inschatten hoeveel tijd iets kost
 • Zelfstandig leren plannen en werken
 • Samen leren werken

Voorlichting over de middelbare school

 • Klassengesprekken over hoe het er aan toe gaat op de middelbare school
 • Oud-leerlingen uitnodigen om te vertellen over hun middelbare school
 • Leerlingen een dag laten meedraaien op de middelbare school
 • Voorlichtingsavond organiseren voor leerlingen en ouders over wat van leerlingen verwacht wordt op de middelbare school
 • Ouders betrekken bij overgang van de basisschool naar de middelbare school
 • Docenten uit het voortgezet onderwijs uitnodigen voor het geven van een gastles

Contact en uitwisseling met het voortgezet onderwijs

 • Zicht krijgen op vaardigheden en competenties die van leerlingen verwacht worden op de middelbare school
 • Ervaringen uitwisselen over de lesinhoud groep 8 en de brugklas
 • Directe contactlijn met scholen voor voortgezet onderwijs waar veel leerlingen naar toe gaan
 • Informatie delen tijdens de warme overdracht van leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften
 • Informatie delen tijdens de terugkoppelbijeenkomst, de school om feedback vragen op het gegeven advies en over hoe oud-leerlingen zich ontwikkelen
 • School- en lesbezoek plannen: een dag(deel) op bezoek gaan in een middelbare school

Bron: checklist Spinoza Lyceum in Amsterdam