Video's Kansrijkadviseren

Video's Kansrijkadviseren

Het Lerarencollectief bekeek de ‘Handreiking schooladvisering’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Samen met Pedro de Bruyckere vertaalden ze dit in zes korte video-handleidingen.

De zes video's gaan over verschillende thema’s:

  1. Waarom verdient elke leerling een zo passend mogelijk advies?
  2. Waarom hebben we soms een verkeerd beeld van een leerling?
  3. Hoe een passend advies geven?
  4. Adviseren op basis van het nu of later?
  5. Vijf misvattingen over het maken van een schooladvies.
  6. Advies in tijden van Corona?

>> Ga naar de video's op de website van het Lerarencollectief