Hoe geef je een schooladvies?

Hoe geef je een schooladvies?

In deze webinar voor leerkrachten van groep 7, 8 en intern begeleiders, bespreken we de belangrijkste zaken rond het geven van het schooladvies.

We gaan in op vragen zoals: hoe ga je om met problemen die ontstaan als ouders en leerling het niet eens zijn met het gegeven advies? Ook bespreken we het digitaal aanmelden en er is veel ruimte om vragen te stellen.

De sprekers

Hiske Swart, beleidsmedewerker SWV PO, Ellen Bouter, onderwijsadviseur SWV VO en Noortje Dickhoff, programmaleider Stichting ELK.

De bijeenkomst wordt niet opgenomen.

Presentaties

>> Ga naar de presentatie: Digitaal aanmelden

>> Ga naar de presentatie: Schooladvies

>> Ga naar de Handreiking schooladvisering