Concept-brieven voor geplaatste leerlingen

Iedere VO-school stuurt op 2 april een welkomstbrief of e-mail naar alle leerlingen die bij hen geplaatst zijn. Bijgaand vindt u twee varianten van deze welkomstbrief. Deze zijn opgesteld in samenwerking met de notaris en de oudergeledingen. U vult deze brieven aan met informatie over uw school die op dat moment relevant is voor de leerling. U geeft ook informatie met betrekking tot de kennismaking.

>> Concept welkomstbrief voor leerlingen die geplaatst zijn op hun eerste voorkeur (Word-document)
>> Concept welkomstbrief voor leerlingen die geplaatst zijn op hun tweede voorkeur of lager (Word-document)