Veelgestelde vragen

Welke Toetsen kunnen vanuit ParnasSys in ELK worden ingelezen?

De besturen van het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen bepalen welke toetsen zijn toegelaten. In geval van twijfel, vergelijk de ELD-code van de toets (in ParnasSys) met de OSO-code in het overzicht (technische lijst downloaden).

Hoe gaat ELK om met de normering (A-E of I-V) van de toetsen?

Koos u in ParnasSys bij de toets voor A-E dan wordt deze normering zichtbaar in ELK. Koos u voor I-V dan wordt deze zichtbaar. Als in ParnasSys bij de toets zowel A-E als I-V waren vastgelegd dan zal ELK I-V tonen.

Hoe kom ik meer te weten over het systeem ELK?

Op deze pagina vind u enkele handleidingen en handige documenten. In ELK zelf is ook op de diverse pagina’s meer informatie te krijgen via de blauwe ‘Help’ knop linksboven onder het ELK logo. Neem voor vragen contact op met uw bestuursbeheerder.

Hoe meld ik mij aan bij de ELK nieuwsbrief voor scholen?

Aanmelden voor de nieuwsbrief en inzien van oude nieuwsbrieven kan hier.

Hoe zet ik leerlingen in ELK vanuit de basisschool?

Voor het invoeren van de leerlingen in ELK moeten de basisschool de OSO-dossiers klaarzetten in ParnasSys en synchroniseren in ELK. Handleiding #1 pagina helpt u op weg.

Kan ik gedurende het schooljaar gegevens van een (nieuwe) leerling uit ParnasSys in ELK inlezen?

Jazeker, net als aan het begin van het schooljaar is dat mogelijk.

Hoe om te gaan met uitstromende leerlingen uit groep 7 in ELK?

Dit gaat net als de leerlingen uit groep 8. Neem nog contact op met het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen als je nog geen contact hebt gehad over de leerling.

Het inladen van een leerling loopt vast.

Er kunnen twee dingen spelen:

  1. Er worden te grote of te veel bijlagen meegezonden. Vaak zijn dat Word bestanden of foto’s. Deze waar mogelijk verkleinen (bijvoorbeeld Word bestanden omzetten in PDF) of anders niet meesturen.
  2. In de naam van de leerling staat een onbekend teken.

Het lukt mij niet om het advies vmbo-k/t in te voeren.

Vmbo-K/T is geen bestaand niveau in het Amsterdamse voortgezet onderwijs en daarom niet opgenomen in ELK. Wij adviseren scholen om het laagste advies in te voeren in ELK (in dit geval vmbo-k), dit kan dan altijd nog opgehoogd worden naar vmbo-t als daar aanleiding toe is.

Ik wil een wijziging doorvoeren in het oki-doc nadat de leerling al aangemeld is op een vo-school. Kan dat?

Eenmaal aangemeld is het niet meer mogelijk het oki-doc open te stellen na de start van het digitaal aanmelden. Het is wel altijd mogelijk om nog bijlagen en/of notities toe te voegen via de drie stippen achter een leerling in ELK.

De leerling heeft (nog) geen BSN. Wat nu?

Daar waar binnen ELK het BSN wordt gevraagd kunt u het Onderwijsnummer gebruiken.

Als ik opnieuw importeer via OSO verwijder ik bestaande gegevens, toch?

Nee, dat is niet het geval. OSO vult alleen aan, tenzij u de vink <aan> zet bij Overschrijven!

Hoe melden buitenleerlingen (= leerlingen die niet ingeschreven staan op een Amsterdamse basisschool) zich aan in ELK Amsterdam?

Ouders van buitenleerlingen kunnen zich via onze Servicedesk aanmelden om mee te doen met de Amsterdamse loting & matching. Onze Servicedesk voor ouders is bereikbaar vanaf begin maart. Volg als school de ELK nieuwsbrief voor meer informatie en contactgegevens.

Ik zie geen aanmeldingsformulier in ELK.

De aanmelding voor reguliere leerlingen verloopt in Amsterdam via digitaal aanmelden en niet meer met een papieren aanmeldingsformulier. Voor leerlingen die naar praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, of ISK gaan is het aanmeldingsformulier te vinden in ELK onder de ‘drie stippen’ achter een leerling. Deze is alleen beschikbaar wanneer bij de leerling in ELK het definitieve basisschool is ingevoerd, en daarbij ook setting tussenvoorziening of VSO of ISK is geselecteerd.

Hoe wissel ik een dossier uit met een po-school of vo-school buiten Amsterdam?

Wanneer een po-school of vo-school niet werkt met ELK, verloopt de uitwisseling rechtstreeks via OSO en niet via ELK. De basisschool zet in ParnasSys een overdrachtsdossier klaar. Daarbij moet de optie “binnen Brin” op <Nee> staan en moet de basisschool kiezen voor POVO. Op basis van het BRIN-nummer van de PO-school plus het BSN-nummer kan het VO het dossier binnenhalen.

Hoe wordt de hardheidsclause toegepast in ELK?

De leerling moet tijdens het digitaal aanmelden (begin maart) de betreffende vo-school op de 1e plek zetten op de voorkeurslijst. Op dat moment verschijnt de leerling bij de vo-school in ELK. Daarna moet de betreffende vo-school de hardheid toepassen via de 3 stippen achter een leerling. Dit kan tot eind maart (vlak voor de loting).

Hoe kan ik feedback geven?

Uw feedback voor ELK is zeer welkom. Geef deze aan uw Bestuursbeheerder ELK of de ELK helpdesk.