Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

PO-scholen
 

Welke Toetsen kunnen vanuit ParnasSys in ELK worden ingelezen?

De besturen van het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen bepalen welke toetsen zijn toegelaten. Zie hiervoor de toetsstandaard.

Voor het koppelen van toetsen voor LAT zijn alleen toetsen toegestaan uit de huidige regeling screenings- en testinstrumenten leerwegondersteuning en pro.

Bepaalde toetsen zijn niet zichtbaar bij het koppelen aan LAT (of bij toetsresultaten)?

Volg daarbij dit stappenplan. Mis je de toetsen bij de toetsresultaten in het OKI-doc, volg dan dezelfde stappen, maar bekijk bij stap 2 naar de stedelijke toetsstandaard in plaats van de landelijke regeling. 

Hoe gaat ELK om met de normering (A-E of I-V) van de toetsen?

Koos u in ParnasSys bij de toets voor A-E dan wordt deze normering zichtbaar in ELK. Koos u voor I-V dan wordt deze zichtbaar. Als in ParnasSys bij de toets zowel A-E als I-V waren vastgelegd dan zal ELK I-V tonen.

Hoe zet ik leerlingen in ELK vanuit de basisschool?

Voor het invoeren van de leerlingen in ELK moeten de basisschool de OSO-dossiers klaarzetten in ParnasSys en synchroniseren in ELK. Handleiding #1 pagina helpt u op weg.

Kan ik gedurende het schooljaar gegevens van een (nieuwe) leerling uit ParnasSys in ELK inlezen?

Jazeker, net als aan het begin van het schooljaar is dat mogelijk.

Hoe om te gaan met uitstromende leerlingen uit groep 7 in ELK?

Dit gaat net als de leerlingen uit groep 8. Neem nog contact op met het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen als je nog geen contact hebt gehad over de leerling.

Het inladen van een leerling loopt vast.

Er kunnen twee dingen spelen:

  1. Er worden te grote of te veel bijlagen meegezonden. Vaak zijn dat Word bestanden of foto’s. Deze waar mogelijk verkleinen (bijvoorbeeld Word bestanden omzetten in PDF) of anders niet meesturen.
  2. In de naam van de leerling staat een onbekend teken.

De informatie in het OSO-dossier in ELK is niet correct. 

Pas de informatie aan in ParnasSys en zet vervolgens een nieuw oso-dossier klaar. Bij het synchroniseren in ELK vink je "Overschrijven" aan. Wij vragen basisscholen om aan het begin van het schooljaar de gegevens uit ParnasSys te controleren bij ouders voordat zij de leerlingen in ELK inladen. 

Het lukt mij niet om het advies vmbo-k/t in te voeren.

Vmbo-K/T is geen bestaand niveau in het Amsterdamse voortgezet onderwijs en daarom niet opgenomen in ELK. De basisschool moet vmbo-K of vmbo-T meegeven.

Ik wil een wijziging doorvoeren in het oki-doc nadat de leerling al aangemeld is op een vo-school. Kan dat?

Eenmaal aangemeld is het niet meer mogelijk het oki-doc open te stellen na de start van het digitaal aanmelden. Het is wel altijd mogelijk om nog bijlagen en/of notities toe te voegen via de drie stippen achter een leerling in ELK.

De leerling heeft (nog) geen BSN. Wat nu?

Daar waar binnen ELK het BSN wordt gevraagd kunt u het Onderwijsnummer gebruiken.

Als ik opnieuw importeer via OSO verwijder ik bestaande gegevens, toch?

Nee, dat is niet het geval. OSO vult alleen aan, tenzij u de vink <aan> zet bij Overschrijven!

Welke rechten heeft een beheerder van een basisschool in ELK?

De beheerder op een basisschool kan in ELK groepen aanmaken via het tandwiel en dan <groepen>. Via <gebruikers> kan de beheerder gebruikers aanmaken en verwijderen. Ook kan de beheerder via het tandwiel de schoolgegevens actualiseren. 

Hoe melden buitenleerlingen (= leerlingen die niet ingeschreven staan op een Amsterdamse basisschool) zich aan in ELK Amsterdam?

Ouders van buitenleerlingen kunnen zich via onze Servicedesk aanmelden om mee te doen met de Amsterdamse loting & matching. Onze Servicedesk voor ouders is bereikbaar vanaf begin maart. Volg als school de ELK nieuwsbrief voor meer informatie en contactgegevens.

Ik zie geen aanmeldingsformulier in ELK.

De aanmelding voor reguliere leerlingen verloopt in Amsterdam via digitaal aanmelden en niet meer met een papieren aanmeldingsformulier. Voor leerlingen die naar praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, of ISK gaan is het aanmeldingsformulier te vinden in ELK onder de ‘drie stippen’ achter een leerling. Deze is alleen beschikbaar wanneer bij de leerling in ELK het definitieve basisschool is ingevoerd, en daarbij ook setting tussenvoorziening of VSO of ISK is geselecteerd.

PO-scholen &  VO-scholen
 

Hoe meld ik mij aan bij de ELK nieuwsbrief voor scholen?

Aanmelden voor de nieuwsbrief en inzien van oude nieuwsbrieven kan hier.

Hoe kom ik meer te weten over het systeem ELK?

Op deze pagina vind u enkele handleidingen en handige documenten. In ELK zelf is ook op de diverse pagina’s meer informatie te krijgen via de blauwe ‘Help’ knop linksboven onder het ELK logo. Neem voor vragen contact op met uw bestuursbeheerder.

Hoe wissel ik een dossier uit met een po-school of vo-school buiten Amsterdam?

Wanneer een po-school of vo-school niet werkt met ELK, verloopt de uitwisseling rechtstreeks via OSO en niet via ELK. De basisschool zet in ParnasSys een overdrachtsdossier klaar. Daarbij moet de optie “binnen Brin” op <Nee> staan en moet de basisschool kiezen voor POVO. Op basis van het BRIN-nummer van de PO-school plus het BSN-nummer kan het VO het dossier binnenhalen.

Hoe wordt de hardheidsclause toegepast in ELK?

De leerling moet tijdens het digitaal aanmelden (begin maart) de betreffende vo-school op de 1e plek zetten op de voorkeurslijst. Op dat moment verschijnt de leerling bij de vo-school in ELK. Daarna moet de betreffende vo-school de hardheid toepassen via de 3 stippen achter een leerling. Dit kan tot eind maart (vlak voor de loting).

Hoe kan ik feedback geven?

Uw feedback voor ELK is zeer welkom. Geef deze aan uw Bestuursbeheerder ELK of de ELK helpdesk.