Aanvullende informatie Kopklas

Aanvullende informatie Kopklas

De Kopklas is een voorziening voor leerlingen afkomstig van alle basisscholen in Amsterdam. Na groep 8 kunnen leerlingen naar de Kopklas, in bijzondere gevallen ook na groep 7 (vaak gerelateerd aan leeftijd en sociaal-emotionele ontwikkeling). Eigen motivatie, een goede werkhouding en concentratie zijn vereisten vanwege de intensieve, inhoudelijke inhaalslag die leerlingen in korte tijd moeten maken.

Deze leerlingen zitten in de Kopklas:

  • leerlingen die nog tussen twee adviezen hangen, voor wie de keuze te vroeg komt
  • leerlingen met dyslexie (vaak later ontdekt en nog niet voldoende in kunnen halen), van te voren overleg noodzakelijk
  • leerlingen met Nederlands sprekende ouders
  • nieuwkomers, vooral tweedejaars nieuwkomers kunnen veel baat hebben bij de Kopklas, voor eerstejaars nieuwkomers moet specifiek gekeken worden of zij voldoen aan het startniveau
  • leerlingen die een ‘zwaar’ jaar hebben gehad doordat ze bijvoorbeeld inhoudelijk te kort zijn gekomen, omdat de leerkracht ziek werd of uitviel
  • leerlingen die sociaal-emotioneel een jaar extra kunnen gebruiken en die een boost in hun zelfvertrouwen nodig hebben (ondergesneeuwde kinderen)
  • leerlingen die al hebben deelgenomen aan andere programma’s, zoals VVE, schakelklas, vakantieschool taal, mentorproject, en onderwijstijdverlengende activiteiten (zoals leerlab).

Intensief, aanvullend en effectief jaar

Leerlingen ervaren de Kopklas als aanvulling: een intensief, leuk jaar waarin niet alleen op taalgebied maar op alle vlakken veel geleerd wordt. Uit onderzoek van onder meer Folkert Kuiken (hoogleraar NT2 aan de UvA/leerstoel NT2 Gemeente) blijkt dat de Kopklas een succesvolle interventie is omdat leerlingen een jaar de tijd krijgen om te investeren in hun (taal)ontwikkeling. 

De Kopklassen zijn vanaf 2024-2025 gehuisvest op de volgende locaties:

Het Hervormd Lyceum West
Het Marcanti College
De OSBijlmer
Het Over-Y College
Het Pieter Nieuwland College
Terra Nova
Zuiderlicht College

De Gemeente Amsterdam subsidieert de Kopklas vanuit een apart budget.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op kopklasamsterdam.nl voor filmpjes en informatie.

Aanmelden is mogelijk tot 17 februari. De Kopklas moet een bewuste keuze zijn van de leerling (en zijn/haar ouders). Kijk op de website van de kopklas voor de aanmeldcriteria

Leerlingen die geplaatst worden in de Kopklas doen niet mee aan de loting & matching. Uiterlijk 19 maart is het plaatsingsbesluit bekend. Indien uw kind niet geplaatst kan worden bij de Kopklas, dan bent u nog op tijd voor (digitaal) aanmelden bij het VO. Mocht eerder bekend zijn of leerlingen geplaatst kunnen worden, dan ontvangt de basisschool hier bericht over. Alle communicatie verloopt via de basisschool.