De Kopklas is een voorziening voor leerlingen afkomstig van alle basisscholen in Amsterdam. Na groep 8 kunnen leerlingen naar de Kopklas, in bijzondere gevallen ook na groep 7 (vaak gerelateerd aan leeftijd en sociaal-emotionele ontwikkeling). Eigen motivatie, een goede werkhouding en concentratie zijn vereisten vanwege de intensieve, inhoudelijke inhaalslag die leerlingen in korte tijd moeten maken.

Deze leerlingen zitten in de Kopklas:

 • leerlingen die nog tussen twee adviezen hangen, voor wie de keuze te vroeg komt
 • leerlingen met dyslexie (vaak later ontdekt en nog niet voldoende in kunnen halen), van te voren overleg noodzakelijk
 • leerlingen met Nederlands sprekende ouders
 • nieuwkomers, vooral tweedejaars nieuwkomers kunnen veel baat hebben bij de Kopklas, voor eerstejaars nieuwkomers moet specifiek gekeken worden of zij voldoen aan het startniveau
 • leerlingen die een ‘zwaar’ jaar hebben gehad doordat ze bijvoorbeeld inhoudelijk te kort zijn gekomen, omdat de leerkracht ziek werd of uitviel
 • leerlingen die sociaal-emotioneel een jaar extra kunnen gebruiken en die een boost in hun zelfvertrouwen nodig hebben (ondergesneeuwde kinderen)
 • leerlingen die al hebben deelgenomen aan andere programma’s, zoals VVE, schakelklas, vakantieschool taal, mentorproject, en onderwijstijdverlengende activiteiten (zoals leerlab).

Intensief, aanvullend en effectief jaar

Leerlingen ervaren de Kopklas als aanvulling: een intensief, leuk jaar waarin niet alleen op taalgebied maar op alle vlakken veel geleerd wordt. Uit onderzoek van onder meer Folkert Kuiken (hoogleraar NT2 aan de UvA/leerstoel NT2 Gemeente) blijkt dat de Kopklas een succesvolle interventie is omdat leerlingen een jaar de tijd krijgen hun achterstanden in te lopen/ weg te werken.In de hele stad

De acht Kopklassen zijn gehuisvest op zeven locaties:

 • West: Comenius Lyceum (2), Hervormd Lyceum West, Marcanti College
 • Oost: IJburg College, Pieter Nieuwland College
 • Zuid: Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
 • Zuid-Oost: Ir. Lely Lyceum

De Gemeente Amsterdam subsidieert de Kopklas vanuit een apart budget.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op kopklasamsterdam.nl voor filmpjes en informatie.

Aanmelden kan tot 6 februari. Kopklas moet een bewuste keuze zijn van de leerling (en zijn/haar ouders) die niet onderhevig moet zijn aan de score op de eindtoets. Terugtrekken is niet gewenst. In geval van twijfel (over motivatie) gelieve niet aan te melden. Leerlingen die geplaatst worden in de Kopklas doen niet mee aan de loting & matching. Uiterlijk 8 maart is het plaatsingsbesluit bekend. Mocht eerder bekend zijn of leerlingen geplaatst kunnen worden, dan ontvangt de basisschool hier bericht over. Alle communicatie verloopt via de basisschool.