Warme overdracht

LWOO, kopklas, VSO, praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen

OKI-doc

Warme overdracht en terugkoppeling

Voorbereiding op en instroombegeleiding in de brugklas

LWOO, kopklas, VSO, praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen

Welke leerlingen komen hiervoor in aanmerking?