Veelgestelde vragen over de veranderingen rondom Lwoo

Veelgestelde vragen over de veranderingen rondom Lwoo

Als ik bij een leerling een preadvies vmbo met Lwoo heb gegeven, moet ik dat dan aanpassen?

Nee, de preadviezen zoals reeds gegeven, blijven in ELK staan. Bij het geven van de definitieve adviezen is de toevoeging Lwoo niet meer mogelijk. In het Oki-doc is ruimte om te beschrijven of het advies is om een leerling in aanmerking te laten komen voor leerwegondersteuning vmbo.

Welke definitieve adviezen zijn straks mogelijk?

De adviezen vwo, havo/vwo, havo, vmbo-t/havo, vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b/k, vmbo-b zijn mogelijk. De toevoeging Lwoo bij de definitieve advisering is niet mogelijk. Er is ruimte in het Oki-doc om de onderwijsbehoefte van de leerling en de eventuele noodzaak van leerwegondersteuning vmbo te beschrijven.

Kunnen ouders en leerlingen zich aanmelden bij scholen die geen leerwegondersteuning vmbo aanbieden, terwijl dat wel het advies is?

Ja, alle leerlingen kunnen worden aangemeld bij de scholen die het schoolniveau aanbieden. Echter betekent dat niet automatisch dat een leerling ook geplaatst wordt.

Kunnen scholen voor voortgezet onderwijs die geen leerwegondersteuning vmbo aanbieden leerlingen met leerachterstanden afwijzen?

Scholen die geen leerwegondersteuning vmbo aanbieden, hebben hier vaak goede redenen voor. Soms maakt het onderwijsconcept of het aantal aangeboden vakken (scholen met een kunst- of sportprofiel) dat er weinig ruimte is voor het bijspijkeren van achterstanden. Afhankelijk van de grootte van de achterstanden en de informatie in het Oki-doc kan het zijn dat een school voor voortgezet onderwijs aanvullende vragen stelt. Eventueel kan een school voor voortgezet onderwijs de leerling doorplaatsen naar een school waar leerwegondersteuning vmbo wordt aangeboden.

Wat betekent leerwegondersteuning vmbo voor een leerling?

In de schoolkeuzegids zal uitgebreid worden uitgelegd wat er onder leerwegondersteuning vmbo wordt verstaan en er zal zichtbaar zijn welke scholen deze vorm van extra ondersteuning aanbieden. U kunt dit verschil te zijner tijd het beste aan ouders uitleggen door aan te geven dat op de scholen die leerwegondersteuning aanbieden, de klassen kleiner zijn en er meer aandacht en tijd is om taal en rekenen bij te spijkeren. Op scholen die geen leerwegondersteuning aanbieden is minder tijd voor het bijspijkeren van achterstanden, bijvoorbeeld vanwege het geboden onderwijsconcept of het grote aantal andere vakken (scholen met een kunst – of sportprofiel).

Hoe weet ik welke scholen leerwegondersteuning vmbo aanbieden?

Op de schoolpagina’s in de schoolkeuzegids staat duidelijk zichtbaar welke scholen leerwegondersteuning vmbo aanbieden.

Voor sommige leerlingen is het capaciteitenonderzoek optioneel, wanneer kies ik ervoor om een leerling mee te laten doen?

Wanneer kiest u voor een capaciteitenonderzoek

Een paar voorbeelden:

  • Recent gemeten leerachterstanden geven een heel ander beeld dan u van de leerling gewend bent en u weet daardoor niet weet welk schooladvies passend is.
  • De leerresultaten de afgelopen jaren fluctueren dermate dat u op basis van die resultaten moeilijk tot een eenduidig schooladvies komt voor praktijkonderwijs of vmbo-niveau.
  • Er zijn redenen om te vermoeden dat de leerling op de afgenomen toetsen niet naar de ware capaciteiten heeft kunnen presteren (bijvoorbeeld leerlingen die nog relatief kort in Nederland zijn of een zeer instabiele thuissituatie hebben).

Wanneer kiest u niet voor een capaciteitenonderzoek

Een paar voorbeelden:

  • De leerling heeft al eerder een capaciteitenonderzoek gemaakt.
  • De leerling ontwikkelt zich volgens een vast patroon.
  • De leerling heeft tot en met het M7 moment geen leerachterstanden gehad.
  • De leerling heeft een preadvies havo of vwo.

Is een capaciteitenonderzoek verplicht voor leerlingen die worden aangemeld bij de Kopklas?

Voor aanmelding bij de Kopklas is een IQ-onderzoek niet voor alle leerlingen verplicht. Bij plaatsing in de Kopklas is het belangrijk dat een leerling de potentie heeft om minimaal op vmbo-t niveau door te stromen. Bij Nieuwkomers zijn soms weinig gegevens bekend. Het IQ kan dan ondersteunend gegeven zijn. Een IQ-onderzoek is ook noodzakelijk als een leerling een vmbo-k advies krijgt, waarbij uit de leerrendementen niet duidelijk wordt dat minimaal uitstroom naar vmbo-t binnen bereik ligt.
Bij twijfel en voor overleg: mail naar @email of bel naar Martine Keuning op 06-20956777.

Wilt u overleggen over een leerling op uw school?

Bel dan Ellen Bouter op 020-8119921 of mail naar @email.