Schooladvies geven

LWOO, kopklas, VSO, praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen

OKI-doc

Warme overdracht en terugkoppeling

Voorbereiding op en instroombegeleiding in de brugklas

Schooladvies geven

Handreikingen en tips voor het onderbouwen van het advies

Voorlopig schooladvies groep 7

Keuzemogelijkheden advies

Analyse toetsresultaten groep 6 t/m 8

Wegen overige factoren

Onder- en overadviseren

Adviesgesprek met ouders

Eindtoets