Het basisschooladvies en doorstroom in onderbouw voortgezet onderwijs

Het basisschooladvies en doorstroom in onderbouw voortgezet onderwijs

In Amsterdam worden ruim vier van de tien leerlingen overgeadviseerd. Zij hebben in groep 8 een lager advies op de eindtoets gehaald dan het basisschooladvies dat eerder is afgegeven. De kans op overadvisering is groter voor leerlingen met hoogopgeleide ouders en op scholen met veel hoogopgeleide ouders.

De meerderheid van de overgeadviseerde leerlingen maakt hun advies waar in de onderbouw van de school voor voortgezet onderwijs. Zestien procent van de leerlingen haalt in groep 8 een hogere score op de eindtoets en lijkt daarmee te zijn ondergeadviseerd. De kans op onderadvisering is het grootst voor leerlingen met laagopgeleide ouders en op scholen met weinig leerlingen met hoogopgeleide ouders. Het merendeel van deze leerlingen krijgt hierna géén bijgesteld advies, terwijl zij het vaakst opstromen op de middelbare school.

Meer lezen in het factsheet