Werkhouding, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling 

Bij het geven van een advies beoordeelt de leerkracht van groep 8 niet alleen de behaalde toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem, maar weegt óók andere factoren mee die relevant zijn voor het geven van een passend advies.

  • Observeer in de les de werkhouding, het gedrag en het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling.
  • Maak, indien aanwezig, ook gebruik van de uitkomsten uit het leerlingvolgsysteem dat school gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding van leerlingen in beeld te brengen.
  • Raadpleeg de intern begeleider of de collega van groep 7, zeker als er verschillend gekeken wordt naar het (werk)gedrag van de leerling.
  • Zijn er bijzonderheden ten aanzien van de fysieke ontwikkeling van de leerling?

Weeg bij het geven van een advies niet alleen factoren mee die het leren en de ontwikkeling van de leerling belemmeren, maar neem zeker ook de bevorderende factoren mee. Maak de drempels niet onnodig hoog!

Kijk bij het wegen van een advies naar de onderstaande factoren.


Werk- en denkhouding

Taakgerichtheid Heeft de leerling focus op de opdrachten die hij krijgt? Werkt de leerling rustig en geconcentreerd door? Heeft de leerling een goed werktempo? Maakt de leerling opdrachten af? Werkt de leerling nauwkeurig?
Zelfstandig werken Is de leerling in staat om zichzelf aan het werk te zetten? Lost de leerling zelf kleine problemen op? Kan de leerling zelf zijn werk plannen? Neemt de leerling zelf initiatief?
Motivatie en inzet Vindt de leerling leren leuk? Is hij/zij thuis en op school leergierig? Stelt de leerling zelf vragen tijdens de les of zoekt hij/zij zelf informatie op? Toont de leerling doorzettingsvermogen? Heeft de leerling een specifieke voorkeur voor praktische opdrachten?
Zelfvertrouwen Voelt de leerling zich competent om zelf opdrachten te maken? Of voelt hij zich faalangstig? Heeft de leerling veel bevestiging nodig? Kan de leerling zich over tegenslagen heen zetten?
Concentratie Is de leerling in staat om zich langere tijd op iets te concentreren of is hij snel afgeleid?
Reflectievermogen Kan de leerling zijn eigen prestaties, werk en gedrag beoordelen? Heeft de leerling een kritische houding? Leert de leerling van feedback op zijn werk en gedrag?
Analytisch denkvermogen Kan de leerling de essentie vinden uit informatie? Ziet de leerling samenhang? Kan de leerling zelf conclusies trekken? Overziet de leerling de leerstof en kan hij meerdere denkstappen tegelijk zetten?
Leerstijl /leervoorkeur Visueel of auditief ingesteld? Theoretisch of praktisch? Oefenen of ontdekken? Frontaal of samen leren?
Huiswerkattitude Maakt de leerling zijn huiswerk? Gaat hij gemotiveerd zelf aan de slag? Kan de leerling het huiswerk al enigszins plannen?

 

Gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

Omgang met leerkrachten Heeft de leerling een positieve omgang met de leerkrachten? Neemt de leerling zelf initiatief tot contact? Vraagt de leerling om hulp? Kan de leerling met kritiek omgaan?
Omgang met klasgenoten Heeft de leerling een positieve omgang met klasgenoten? Legt de leerling makkelijk contact? Laat de leerling teruggetrokken gedag zien? Komt de leerling voor zichzelf op?
Samenwerken Werkt de leerling goed samen met andere leerlingen? Heeft hij een actieve inbreng? Houd de leerling rekening met andere kinderen? Staat de leerling open voor inbreng van anderen? Is de leerling behulpzaam?
Gedrag Laat de leerling pro-sociaal gedrag zien? Is er sprake van storend gedrag? Laat de leerling vaak druk gedrag zien? Is de leerling aanspreekbaar op zijn gedrag? Is er sprake van een goede impulscontrole?
Welbevinden in school Gaat de leerling graag naar school? Voelt de leerling zich veilig in school? Is de leerling weerbaar?
Omgaan met gevoelens Heeft de leerling een positief zelfbeeld? Uit de leerling makkelijk zijn gevoelens?
Omgaan met veranderingen Gaat de leerling makkelijk met veranderingen om? Heeft de leerling veel structuur van buitenaf nodig in tijd, ruimte en/of werk?
Zelfredzaamheid Kan de leerling (sociaal) redzaam participeren in school? Kan de leerling zelf keuzes maken en kleine problemen oplossen?