Factsheet van de Inspectie van het onderwijs over kansenongelijkheid bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Download