Basisprofielen aan de hand van het Cito LVS

Basisprofielen aan de hand van het Cito LVS

Hulpmiddel bij het geven van een schooladvies

Onderstaande basisprofielen zijn een hulpmiddel bij het geven van een advies en beslist géén dwingend voorschrift. School kan hiervan (onderbouwd) afwijken.

Uiteraard worden bij het geven van een schooladvies naast de toetsresultaten ook andere factoren meegewogen, zoals de werkhouding, motivatie, redzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Kijk eerst naar de resultaten op toets M8. Deze toets geeft het meest actuele beeld van de leerontwikkeling van een leerling. Kijk vervolgens of de resultaten op de toetsen die in groep 6 en 7 afgenomen zijn het op M8 behaalde niveau bevestigen. De resultaten op de toetsen begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen wegen bij het geven van een schooladvies zwaarder mee dan de resultaten op de overige toetsen.

Basisprofiel vwo

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau I, in elk geval voor begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen.

Als dit niet het geval is en u wilt toch een advies voor vwo geven, dan moet u dit advies binnen de school bespreken en goed onderbouwen. 

Basisprofiel havo

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau II, in elk geval voor begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen.

Als dit niet het geval is en u wilt toch een advies voor havo geven, dan moet u dit advies binnen de school bespreken en goed onderbouwen. 

Basisprofiel vmbo-theoretisch

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op gemiddeld niveau III en laag niveau II, in elk geval voor begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen.

Als dit niet het geval is, dan wordt een advies vmbo-t binnen school besproken en goed onderbouwd.

Basisprofiel vmbo-kader

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau III en IV.

Als dit niet het geval is, dan moet een advies vmbo-kader binnen school besproken en goed onderbouwd worden.

Basisprofiel vmbo-basis

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau IV en V.

Als dit niet het geval is, dan moet een advies vmbo-basis binnen school besproken en goed onderbouwd worden.


Kijk bij het beoordelen van de toetsresultaten ook naar de groei van een leerling in groep 6 t/m 8. Zie je in de resultaten een duidelijke opwaartse trend of een neerwaartse trend die zich wellicht doorzet in het voortgezet onderwijs.

Aan de hand van de behaalde vaardigheidsscores op de toetsen kun je kijken of een leerling hoog of laag binnen een behaald niveau scoort. Een leerling kan bijvoorbeeld hoog binnen niveau III scoren en daarmee dicht bij de ondergrens zitten van niveau II.

Ook kan zich in het (school)leven van de leerling een situatie (bijvoorbeeld ziekte) hebben voorgedaan, waardoor het presteren van de leerling tijdelijk negatief beïnvloed is. Onderbouw dan in het OKI-doc waarom je van mening bent dat de leerling toch een plek zou moeten krijgen binnen het betreffende onderwijsniveau.

Toelichting van de vaardigheidsniveaus in het Cito-LVS