Basisschooladviezen binnen de Amsterdamse Kernprocedure

Basisschooladviezen binnen de Amsterdamse Kernprocedure

De basisschool kan de volgende niveau-adviezen geven:

 • praktijkonderwijs (zie de procedure voor toewijzing van praktijkonderwijs)
 • vmbo-basis
 • vmbo-basis/kader
 • vmbo-kader
 • vmbo-theoretisch (= mavo)
 • vmbo-theoretisch/havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo
 • kopklas (extra jaar taalonderwijs na het PO en vóór het VO)
 • ISK (internationale schakelklas)

Dubbeladviezen

Tussen bovenstaande adviezen bevinden zich enkele dubbeladviezen (twee aan elkaar grenzende schoolsoorten). Het dubbeladvies is geschikt voor leerlingen voor wie nog niet geheel helder is in welke schoolsoort zij het beste tot hun recht komen. Ook wordt zo’n advies wel gegeven als de leerling op de grens van twee niveaus presteert. Is dit niet het geval, geef dan een enkelvoudig advies.

Een dubbeladvies betekent dat het moeilijk wordt om een leerling op een categorale school voor voortgezet onderwijs te plaatsen, waar maar één type van voortgezet onderwijs aanwezig is, bijvoorbeeld een categoraal gymnasium of een categorale havo.

Aanvullende voorzieningen

De basisschool kan naast het niveau-advies ook een advies geven over de onderwijsvorm waar de leerling het beste terecht kan gezien diens ondersteuningsbehoefte. In Amsterdam hebben we twee typen voorzieningen die leerlingen extra kunnen ondersteunen:

 • Tussenvoorziening (neem tijdig contact op met een tussenvoorziening om te kunnen beoordelen of een leerling thuis hoort op een tussenvoorziening)
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs, VSO (neem tijdig contact op met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen, omdat voor plaatsing op een VSO-school een toelaatbaarheidsverklaring nodig is)